Decret relatiu a les condicions a aplicar als dipòsits corresponents a les reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col•lectiva del sistema financer andorrà

Decret 5-12-18
05/12/2018 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC - Reglament - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius | Organismes d'Inversió Col·lectiva