Decret de mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la situació de dificultat financera en el negoci de no vida i vida risc d’Assegurances Generals, SA.

Decret
14/10/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Altre tipus de normativa - Norma