Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança

Decret del 03-07-2002
03/07/2002 - Asseguradores i Reasseguradores - Reglament - Norma | Taxes i altres contraprestacions