Decret 430/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. (Deroga el reglament que desenvolupa la Llei 17/2013)

Decret 430/2022, del 26-10-2022 - Deroga el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea Decret del 28 de gener del 2015
03/11/2022 - Reglament - Norma | Euro