Reglament relatiu a l’adopció de normes tècniques complementàries de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió

Decret 352/2021
10/11/2021 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Assessors Financers | Agents Financers | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Gestores d'OIC - Reglament - Norma | Condicions de funcionament: requeriments operatius | Solvència | Liquiditat | Gestió de riscos | Govern Corporatiu