Carències o extensions, legislatives i no legislatives, dels préstecs o crèdits aplicades arrel de la crisi de la COVID-19

Comunicat tècnic núm. 264/20-EB
07/08/2020 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | COVID-19