Aplicació de la disposició transitòria tercera del Reglament d’Aplicació de la Llei 12/2017 de 22 de juny, d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra en relació amb la deducció en el càlcul de les Provisions Tècniques

Comunicat núm. CT21-2021/A
04/03/2021 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Solvència | Gestió de riscos