Requeriments d'informació periòdica

Comunicat Tècnic núm. 255/19
27/03/2019 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable | Solvència | Liquiditat | Gestió de riscos