Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d'autorització per la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Llei 35/2010 - Decret del 19-02-2020 text refós
26/02/2020 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Gestores de Patrimonis | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic | OIC de Dret Andorrà | OIC de Dret Estranger | Altres Productes d'Inversió | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Assessors Financers | Agents Financers - Llei - Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció