Creació de noves entitats operatives del sistema financer

Comunicat tècnic núm. 1/2023-SF
14/02/2023 - Entitats Bancàries | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció | Condicions de funcionament: requeriments operatius