Distribució a clients de classes de participacions/accions d’OIC i OIC amb igual política d’inversió

Comunicat Tècnic núm. 253/18-EB; 44/SGOIC; 33/SFI; 33/AFI; 30/SGP; 23/ASF
03/08/2018 - Entitats Bancàries | Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Societats Gestores d'OIC | Entitats Financeres No Bancàries de Crèdit Especialitzat | Entitats de Pagaments | Entitats de Diner Electrònic - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Organismes d'Inversió Col·lectiva | Norma