Comunicat tècnic núm. 29-2023/A

Requeriment d’informació en relació amb l’impacte de la futura aplicació de les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) al sector assegurador i reassegurador.
22/08/2023 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable