Informe anyal i informes periòdics - termini de presentació a l’AFA

Comunicat tècnic núm. 1/2023-VDR
21/04/2023 - Veedor - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica