Recordatori sobre obligatorietat de tramesa d'informes de qualificació de riscos

Comunicat Tècnic núm. 86 bis
28/07/2011 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos