Adopció anticipada NIIF-UE

Comunicat Tècnic núm. 251/18
21/03/2018 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma