Riscos que han de ser contemplats per les polítiques de gestió de riscos de les entitats operatives del sistema financer

Comunicat Tècnic núm. 250/17
17/09/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Gestió de riscos | Norma