Modificació data de la tramesa a l’INAF de la recopilació de dades estadístiques i explicació de les principals variacions

Comunicat Tècnic núm. 249/17 bis
20/11/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica