Tramesa dels Estats Financers anuals auditats

Comunicat Tècnic núm. 248/17
20/04/2017 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Normativa comptable