Tractament comptable de les contribucions al FAREB

Comunicat Tècnic núm. 244/15
18/12/2015 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable