Establiment, aplicació i manteniment de procediments adequats per evitar la mala utilització, la concentració i/o l’especulació dels euros andorrans de circulació corrent

Comunicat Tècnic núm. 243/15
22/12/2015 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma