Diferències de primera consolidació. Complement pla comptable

Comunicat Tècnic núm. 227/12
28/12/2012 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Norma | Normativa comptable