Normes relatives a control intern i a auditoria interna

Comunicat Tècnic núm. 185/08
12/11/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius | Govern Corporatiu | Norma