Valoració d'actius: carteres de valors dels clients

Comunicat Tècnic núm. 182/08
04/07/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Protecció a l'inversor | Gestió de riscos | Norma | Model