Aprovació per part del Consell d'Administració de facilitats creditícies a entitats o persones vinculades al banc

Comunicat Tècnic núm. 180/08
28/05/2008 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Govern Corporatiu | Normativa comptable | Gestió de riscos | Norma