Informe complementari d'auditoria

Comunicat Tècnic núm. 157/03
19/12/2003 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos