Informe complementari d'auditoria

Comunicat Tècnic núm. 157/03 bis
23/12/2005 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos