Ratio de Liquiditat: cartera de valors

Comunicat Tècnic núm. 107 quater
01/06/2016 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica | Gestió de riscos | Solvència / Liquiditat