Comptabilització Impost sobre societats. Complement Pla Comptable

Comunicat Tècnic núm. 24/SFI; 24/AFI; 22/SGP; 16/ASF
11/01/2013 - Societats Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers | Agències Financeres d'Inversió - Comunicat Tècnic - Norma