Requeriments d’informació periòdica – Informació programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis

Comunicat tècnic núm. 261/20-EB

Requeriments d’informació periòdica – Informació programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis

En compliment a l’establert a l’article 2.3 del Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, en el que s’adopten mesures per respondre a l’impacte econòmic, en les empreses i els negocis del país, de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARSCoV-2, des de l’AFA es requereix una tramesa d’informació, a efectes comptables i de supervisió, en relació amb les facilitats creditícies atorgades en el marc d’aquest programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis.

Així, sol·licitem al conjunt d’entitats bancàries que trametin la plantilla “AVALSCOVID” amb les dades relatives a aquestes facilitats creditícies atorgades.

La informació sol·licitada mitjançant aquest comunicat ha de ser acumulativa, és a dir, ha d’incloure totes les operacions creditícies atorgades fins a la data de referència sota aquest programa extraordinari. Així mateix, aquesta plantilla es basa en el document ICCG, per tant, a l’hora de complimentar-la, s’han de seguir les instruccions (desplegables i criteris) d’aquest document.

La periodicitat d’aquesta informació serà setmanal, fins a nou avís, i s’ha de trametre cada dijous, o el següent dia hàbil en cas que la referida data sigui un dia no hàbil, amb dades corresponents al divendres anterior. La primera tramesa d’informació periòdica serà la relativa al divendres dia 10 d’abril la qual haurà de ser tramesa a l’AFA no més tard del dijous dia 16 d’abril.

La informació requerida mitjançant aquest comunicat ha de ser tramesa a l’AFA per correu electrònic a l’adreça reporting@afa.ad.

Finalment, la plantilla requerida es troba actualment disponible a l’apartat “Normativa” de la web de l’AFA.

Restem a la seva disposició per a l’esclariment de qualsevol dubte que pogués sorgir en relació amb aquest comunicat.


Consulta tota la informació útil i mesures adoptades als següents enllaços:

AFA                   Gorvern d'Andorra

07/04/2020 - Entitats Bancàries - Comunicat Tècnic - Tramesa d'informació periòdica