Autorització de l'entitat auditora responsable de l'auditoria externa

Comunicat Tècnic núm. 6-2019/A
04/02/2019 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Norma | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció