Aplicació de l’article 42 de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d’ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra

Comunicat Tècnic núm. 18-2020/A
28/02/2020 - Asseguradores i Reasseguradores - Comunicat Tècnic - Condicions de funcionament: requeriments operatius