Adopció anticipada NIIF-UE (només SGOIC bancàries)

Comunicat Tècnic núm. 42/SGOIC
21/03/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Normativa comptable | Norma