Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC

Comunicat Tècnic núm. 32/SFI; 32/AFI; 29/SGP; 22/ASF
17/04/2018 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions