Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’INAF en base a l’evolució de l’IPC

Comunicat Tècnic núm. 43/SGOIC
17/04/2018 - Societats Gestores d'OIC - Comunicat Tècnic - Taxes i altres contraprestacions