Actes sotmesos a comunicació, autorització i/o inscripció. Consideracions, criteris i documentació.

Comunicat Tècnic núm. 22/SFI; 22/AFI; 20/SGP; 13/ASF
09/12/2011 - Societats Financeres d'Inversió | Agències Financeres d'Inversió | Societats Gestores de Patrimonis | Assessors Financers - Comunicat Tècnic - Model | Actes administratius sotmesos a autorització/inscripció